Chào mừng bạn đến với website THPT Tạ Quang Bửu
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠ QUANG BỬU
909 Tạ Quang Bửu - Phường 5 - Quận 8 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39 816 191.