Chào mừng bạn đến với website THPT Tạ Quang Bửu
- Trường THPT Tạ Quang Bửu - 909 Tạ Quang Bửu - P5 - Q8 - Tp Hồ Chí Minh
- SĐT : 02839816191
- Email : C3taquangbuu.tphcm@moet.edu.vn

- Facebook : https://www.facebook.com/truongtaquangbuuquan8

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠ QUANG BỬU
909 Tạ Quang Bửu - Phường 5 - Quận 8 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39 816 191.